ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาคความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติส่วนตัว กำหนด วัน เวลา สถานที่ การประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง ครูผู้สอน

รูปประกอบข่าว: 
ไฟล์เอกสารแนบ: 
วันที่รายงานข่าว: 
18/09/2562