ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม-โรงอาหาร แบบ 101ล-27(พิเศษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-biding)

รูปประกอบข่าว: 
ไฟล์เอกสารแนบ: 
วันที่รายงานข่าว: 
27/05/2563