ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 การก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 216 ล/57-ข (ในเขตแผ่นดินไหว)

รูปประกอบข่าว: 
ไฟล์เอกสารแนบ: 
วันที่รายงานข่าว: 
28/05/2563