ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ล/๕๗-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-biding)

รูปประกอบข่าว: 
ไฟล์เอกสารแนบ: 
วันที่รายงานข่าว: 
05/06/2563