ประกาศ เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ล๕๗ ข ในเขตแผ่นดินไหว

รูปประกอบข่าว: 
ไฟล์เอกสารแนบ: 
วันที่รายงานข่าว: 
17/06/2563