ประชุมเตรียมพร้อมรับนักเรียนกลับโรงเรียน

อขอบคุณเจ้าหน้าที่เเพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาพนม ที่เข้ามาให้คำเเนะนำ การปฏิบัติตนในช่วงการรับนักเรียนเข้ากักตัว พร้อมกับดูที่พัก ที่รับประทานอาหาร