การประเมินโรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่