งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566
งบทดลองรายเดือน ตุลาคม 2565.pdf
งบทดลองรายเดือน พฤศจิกายน 2565.pdf
งบทดลองรายเดือน ธันวาคม 2565.pdf
งบทดลองรายเดือน มกราคม 2566.pdf
งบทดลองรายเดือน กุมภาพันธ์ 2566.pdf
งบทดลองรายเดือน มีนาคม 2566.pdf
งบทดลองรายเดือน เมษายน 2566.pdf
งบทดลองรายเดือน พฤษภาคม 2566.pdf
งบทดลองรายเดือน มิถุนายน 2566.pdf
งบทดลองรายเดือน กรกฎาคม 2566.pdf
งบทดลองรายเดือน สิงหาคม 2566.pdf
งบทดลองรายเดือน กันยายน 2566.pdf
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง กันยายน 2566.pdf
กันยายน 2566.xlsx