ประกาศแผน การจัดซื้อจัดจ้าง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน

10 ก.ค. 66 | รับชม : 136 ครั้ง