การตัดตกแต่งต้นไม้ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี

การตัดตกแต่งต้นไม้ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี ณ หอพักนักเรียน